Cloud služby

Pro rychle rostoucí oblast cloudu, AUTOCONT disponuje řešeními a službami založenými na využití veřejného, privátního nebo hybridního cloudu.

Společně s dceřinými firmami DataSpring a Cloud4com mění AUTOCONT standardy cloudového trhu. Cloudové služby poskytuje z vlastních geograficky oddělených datových center v ČR i z datacenter v zahraničí.

AUTOCONT zajišťuje cloudové služby v oblasti infrastruktury, BI a datových skladů, IT bezpečnosti a databází, nabízí poradenství pro využití cloudu, navrhuje a realizuje migrační scénáře a zajišťuje provoz v cloudu.

Zájem ?