Aricoma Group

Aricoma Group a.s.

Zámerom ICT holdingu je konsolidácia ICT aktivít v ČR a SR s cieľom byť jednoznačne najväčším poskytovateľom ICT služieb pre podnikovú sféru. Aricoma Group reprezentuje zastrešujúcej brand, pre celú skupinu navonok a podporuje spoluprácu medzi jednotlivými časťami, ktoré aj naďalej podnikajú samostatne a pod svojimi vlastnými značkami. Aricoma Group je aj platformou pre európsku expanziu ICT aktivít KKCG s ambíciou stať sa silným európskym poskytovateľom ICT služieb. Viac na www.aricomagroup.cz

Spoločnosti skupiny

  • AUTOCONT (DataSpring, Cloud4com, Internet Projekt)
  • CLEVERLANCE
  • SEAVUS
  • AEC

Akcionári

AUTOCONT s.r.o. je dcérskou spoločnosťou AUTOCONT a.s., ktorej 100% vlastníkom je Aricoma Group a.s. Tento ICT holding je vlastnený zo 70% spoločností KKCG Technologies s.r.o. a zo 30% managementom spoločnosti.

 

 

 

Záujem ?