Intel

Intel

Procesory Intel® používame v osobných počítačoch AUTOCONT už od roku 1989. Spoločnosť Intel má vedúce postavenie medzi producentmi mikroprocesorov pre počítačový priemysel. Produkuje kremíkové pláty pre najvýkonnejšie mikroprocesory, čipové sady a flash pamäte, ktoré vyrába v 17 výrobných a montážnych závodoch na celom svete.

O spoločnosti

Už viac než 35 rokov vyvíja spoločnosť Intel technológie, ktoré otvárajú nové možnosti použitia počítačov a Internetu na celom svete. Spoločnosť Intel bola založená v roku 1968 ako producent polovodičových pamätí. V roku 1971 Intel vyrobil prvý mikroprocesor na svete a momentálne dodáva pre ITC priemysel mikroprocesory, základné dosky a ďalšie diely, ktoré sú súčasťou počítačov, serverov, komunikačných systémov a mnohých ďalších zariadení. Cieľom spoločnosti Intel je prinášať stále väčší úžitok zákazníkom a byť predným dodávateľom svetovej digitálnej ekonomiky. Viac informácií na www.intel.com

Odbornosť a certifikácie spoločnosti AUTOCONT

Spoločnosť Intel je predným dodávateľom technológií, ktoré sú súčasťou stolných počítačov, notebookov, serverov a komunikačných systémov. AUTOCONT je "Technology Provider Gold" spoločnosti Intel pre implementáciu a využitie infraštruktúry s pridanou hodnotou s prednostným prístupom k novým technológiám. Sesterská spoločnosť AUTOCONT a.s. ako oficiálny Intel® Software Development Products Reseller ponúka zákazníkom v Českej a Slovenskej republike kompletné portfólio vývojárskych nástrojov Intel®.