Kybernetická bezpečnosť

S narastajúcou digitalizáciou podnikových procesov i spôsobu komunikácie celej spoločnosti naberá táto oblasť stále väčšej dôležitosti. Riešime tu bezpečnosť koncových zariadení vrátane mobilných platforiem, sietí a pripojení k internetu či cloudu, ochranu a riadenie užívateľských identít, ochranu dát pred únikom a krádežou i ochranu aplikácií a datacentier, implementujeme bezpečnostné systémy na správu udalostí (SIEM).