Špecializované divízie

Divízia ITI – IT infraštruktúra

Problematika IT infraštruktúry je veľmi široká. Začína u káblov položených v zemi a naftových generátoroch zaisťujúcich elektrický prúd pri výpadku. Pokračuje cez výstavbu dátových centier, komunikačnú infraštruktúru, nastavenie klientskeho prostredia k zaisteniam IT bezpečnosti a monitoringu. Končí školením užívateľov a právnymi rozbormi, či informačné systémy zákazníka spĺňajú všetky zákonné požiadavky.

Nie každý zákazník pochopiteľne potrebuje a využije všetko. Záleží na veľkosti podniku, na jeho zameraní a najmä na úlohe, ktorá sa v danej chvíli rieši. Dôležité však je, že ak potrebujete v tejto oblasti čokoľvek, my to dokážeme zariadiť. A dokážeme to zariadiť efektívne kdekoľvek, predovšetkým vďaka sieti regionálnych obchodných centier a špecializovaných odborných centier.

Divízia ITSM – Outsourcing

V outsourcingu sa zameriavame na dodávky služieb prevádzky IT infraštruktúry a aplikácií najmä u veľkých zákazníkov. Cieľom implementácie outsourcingu IT služieb je zaistenie IT podpory v plnom rozsahu podľa aktuálnych požiadaviek zákazníka s tým, že zodpovednosťou zákazníka je len špecifikovať svoje požiadavky v tejto oblasti. Služby outsourcingu vieme ponúknuť aj veľmi komplexne a to vrátane prevzatia majetku a pracovníkov.

Divízia PAS – Podnikové aplikácie a služby

Pre podniky a verejnú správu dodávame informačné systémy pre riadenie finančných, ľudských a materiálových zdrojov (ERP), manažérske informačné systémy a špecializované prevádzkové informačné systémy pre výrobu, obchod, servis, dodávky služieb, lesnícku činnosť, zdravotníctvo, kúpeľníctvo, dodávky investičných celkov, správu budov, vydavateľstvá a projektové riadenia. Zameriavame sa tiež na oblasť personálnych a mzdových informačných systémov, weby a firemné portály a systémy pre tvorbu a správu životného cyklu dokumentov. Naše riešenia budujeme na platformách spoločnosti Microsoft – Dynamics NAV, Dynamics AX, Dynamics CRM, SharePoint vr. Nintex, Project a Project Server.

Divízia ESA – Enterprise Solutions and Applications

Divízia ESA sa zaoberá správou dokumentov a vývojom softwaru:

Správa dokumentov
V oblasti správy dokumentov ponúkame všetky služby pre správu dokumentov, digitalizáciu, následné vyťažovanie dát a archiváciu. Našimi zákazníkmi sú najmä väčšie spoločnosti, korporácie a veľké organizácie štátnej alebo verejnej správy. Ďalej naše služby a riešenia využíva tiež rad ďalších spoločností so špecifickými požiadavkami na svoje systémy a riešenia v oblasti správy a obehu dokumentov. Nami dodávané riešenia sú založené na technológiách IBM, Kofax, Adobe, Microsoft a Nintex.

Vývoj softwaru
Vývoj softwaru pre nás znamená výstavbu konkrétneho riešenia pre konkrétneho klienta, ktorým sú väčšinou veľké firmy a štátna správa. Uplatňujeme sa najmä tam, kde nestačí nákup štandardného existujúceho produktu. Vďaka širokému technologickému know-how našich ľudí sme schopní realizovať veľmi rôznorodé projekty. Súčasťou nášho portfólia je predovšetkým vývoj aplikácií, informačné portály, integračné projekty a systémy pre vyhľadávanie.

Systémová integrácia

Väčšinu podnikových zákazníkov a zákazníkov zo štátnej a verejnej správy dnes nezaujímajú jednotlivé informačné technológie alebo systémy. Naopak, logicky očakávajú dodávku riešení, ktoré podporujú ich podnikanie alebo výkon štátnej a verejnej správy.

Pri realizácii takýchto riešení je zvyčajne potrebné vybudovať, resp. prepojiť, viacero informačných systémov, technológií a dodávateľov a spojiť ich do funkčného celku, za ktorý potom systémový integrátor zodpovedá zákazníkovi. V AUTOCONTe máme ambície, schopnosti aj skúsenosti túto roľu voči zákazníkom i ostatným dodávateľom plniť.

Divízia CAD Studio

CAD Studio a.s. je jedným z najväčších dodávateľov CAD, CAM, PLM a GIS riešení v strednej Európe. Portfólio spoločnosti pokrýva všetky profesijné riešenia v oblastiach strojárenstva a výroby, stavebníctva a architektúry, geodézie a mapovania, vizualizácie a animácie i geografických informačných systémov pre správu majetku a infraštruktúry.

V ponuke CAD Studia nájdu zákazníci rovnako hardware súvisiaci s ponúkanými riešeniami a komplexnú ponuku služieb, vrátane technickej podpory. CAD Studio je najvýznamnejším partnerom spoločnosti Autodesk v Českej a Slovenskej republike a držiteľom certifikácie Platinum Partner.

www.cadstudio.sk