Regionálne obchodné centrá

Regionálne obchodné centrá (ROC) sú jednou z našich kľúčových konkurenčných výhod. Umožňujú nám efektívne sprostredkovať celú ponuku riešení a služieb spoločnosti všetkým zákazníkom po celej Slovenskej republike. Vďaka dlhodobému miestnemu pôsobeniu, znalosti regiónu, firiem a ľudí na jednej strane a znalosti našej ponuky a vnútornej štruktúry AUTOCONTu na strane druhej, sme schopní rýchlo reagovať na aktuálne potreby našich zákazníkov. Regionálne obchodné centrá disponujú tímom skúsených obchodníkov, z ktorých sa mnohí špecializujú na určité oblasti. Navyše sú kedykoľvek schopní získať obchodnú a technickú podporu z akejkoľvek ďalšej časti AUTOCONTu. Štruktúra ROC zodpovedá štruktúre krajov Slovenskej republiky.

Kontakty na naše regionálne obchodné centrá nájdete tu.