Microsoft cloud služby

Aplikácie a softwarová infraštruktúra Microsoft poskytované z európskeho dátového centra spoločnosti. Technickú podporu poskytuje Microsoft, AutoCont ponúka konzultačnú a implementačnú podporu.

Office 365

Microsoft Office 365 zaisťuje kompletné služby na úrovni kancelárskeho balíka, poštových služieb Exchange, portálu SharePoint a komunikačného nástroja Skype for Business. Služba Office 365 ďalej ponúka výhodné licencovanie v rámci organizácie a mixovanie jednotlivých plánov podľa potrieb koncového užívateľa. Viac informácií o Office 365 nájdete tu.

Spoločnosť AutoCont ponúka kompletné poradenstvo k službe Office 365 a implementačné skúsenosti spojené s nasadením jednotlivých služieb.

Azure

Microsoft Azure v dnešnej dobe predstavuje komplexný hosting serverovej infraštruktúry nielen na úrovni jednotlivých strojov, ale tiež dnes veľmi populárne zálohovanie do cloudu. V tejto službe nájdete široký výber výpočtového výkonu pre vaše potreby, či už k trvalému využívaniu alebo ako pokrytie výpočtových špičiek. Obľúbite si najmä služby typu prenájom výpočtového výkonu, vývoj a testovanie vrátane požadovaného software a veľmi výhodné zálohovanie do služby Azure.

Viac informácií o Azure nájdete tu.

Intune

Microsoft Intune je cloudová služba, ktorá pokrýva správu koncových staníc na platformách Microsoft, ale aj IOS a Android. Jej veľkým benefitom je možnosť inštalácie najnovšieho operačného systému od spoločnosti Microsoft. Ďalej táto služba poskytne jednoduché licencovanie na konkrétneho užívateľa s možnou správou jeho piatich zariadení.

Viac informácií o Intune nájdete tu.

AutoCont služby

Naši špecialisti disponujú skúsenosťami z projektov implementácie Office365 a Azure a to ako zo samostatného nasadenia, tak aj z hybridných scenárov. V dobe trendu transformačných projektov IT sú skúsenosti z prepojovania dvoch svetov (lokálny a cloud) obzvlášť cenné.