Kybernetická bezpečnosť

Referencie

Bezpečnostný audit

Bezpečnostný audit SSC – Slovenská Správa Ciest

Projekt zahŕňal vypracovanie bezpečnostnej smernice na základe medzinárodných štandardov informačnej bezpečnosti: ISO/IEC 27001:2005, ISO/IEC 27002:2005, ISO/IEC TR 13335 – 3:1998 a štandardov definovaných podľa Výnosu MF SR č. MF/013261/2008-132 a odporúčaní odvetvovej praxe. Smernica vychádza aj z požiadaviek Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.