Zdravotníctvo

Naše tradičné a silné postavenie v tejto oblasti je dané širokým geografickým pokrytím trhu, zameriavame sa na dodávky hw a sw i služby v oblasti IT infraštruktúry. Pre nemocnice ponúkame riešenia pre rýchle, efektívne a pritom bezpečné prihlasovanie zdravotníckeho personálu k počítačom a aplikáciám v spojení s technológiou Imprivata OneSign .

Stále častejšie je v zdravotníckych zariadeniach skloňovaný pojem Identity Management – riadenie prístupov užívateľov k aplikáciám a informačným systémom. Pre túto oblasť sme vytvorili a mnoho rokov rozvíjame systém AC Identita, ktorý disponuje s pripravenými konektormi pre najrozšírenejšiu nemocničnú IS a aplikácie českých zdravotníckych zariadení.

Pre oblasť zdravotníctva, privátnych zdravotníckych zariadení a kúpeľníctva ponúkame taktiež riešenia informačných systémov na báze Dynamics 365.