Ochrana aplikácií a datacentier

Pre kritické centrálne aplikácie bežiace na HW zdrojoch umiestnených v datacentrách, je kľúčová ich dostupnosť. Z pohľadu riešení zlyhania HW i SW je súčasťou problematiky Zálohovania a replikácie. Škálovanie výkonu a dostupnosť cez viacej datacentier je možné riešiť pomocou technológií zaisťujúcich tzv. Loadbalancing. Okrem inteligentného rozdelenia pristupujúcich užívateľov medzi aplikačné servery podľa rôznych metrík napomáha s kompresiou protokolov a môže zaisťovať tiež SSL offloading (SSL VPN koncentrátor). Uľahčuje taktiež nasadenie Single Sign On a spolu s produktami typu Aplication Delivery Controler (ADC), taktiež bezpečnú publikáciu desktopov či aplikácií.

Bezpečnosť publikovaných webových aplikácií ďalej pomáha zvyšovať aj nasadenie technológie Web Application Firewall (WAF). WAF dokáže zabrániť útokom skôr než zasiahnu vlastnú webovú aplikáciu a poskytuje ochranu tam, kde sú bežné paketové firewally a IPS neúčinné.

Web Application Firewall (WAF)

Publikácia aplikácií (ADC)

Loadbalancing

Zálohovanie a replikácia