Cloud

Pre oblasť cloudu disponuje AUTOCONT riešením založeným na využití verejného, privátneho alebo hybridného cloudu. Cloudové služby poskytuje z vlastných dátových centier v ČR, alebo v prípade Microsoft cloud služieb z datacentier v zahraničí.

Referencie

Kontakty

info@autocont.sk
Tel.: +421 2 3278 8811