Komunikácie, médiá

V oblasti telekomunikácií a médií pôsobíme dlhodobo so svojimi vybranými riešeniami pokrývajúcimi najmä potreby jednoduchej, rýchlej a presnej práce s elektronickými dokumentmi a podporu súvisiacich procesov.

Medzi dodávané riešenia v tejto oblasti patria najmä sofistikované systémy na správu a riadenie dokumentov, komplexné digitalizačné riešenia, zaisťujúce elektronizáciu vysokého počtu dokumentov a ich vyťažovanie a súvisiace riešenia na podporu workflow, schvaľovania a obeh dokumentov a prácu s nadväznými metadátami.

Naše riešenia predovšetkým napĺňajú základný cieľ efektívnej elektronizácie komunikácie a napomáhajú zákazníkom zlepšovať a zjednodušovať komunikáciu s klientmi.