Bezpečnosť sietí a pripojenie k internetu/cloudu

Základom bezpečnosti sietí je ich architektúra. Zavedenie oddelenej administrácie a správne volená segmentácia je dnes nutným opatrením pri boji s tzv. " Pokročilými hrozbami". (Advanced Persistent Threaths). Tieto hrozby využívajú k šíreniu samotný obsah legitímnych aplikácií. Preto je nutné pre elimináciu ich šíreniu kontrolovať nie len prístup k sieťovým prostriedkom, ale pre ich detekciu využívať hĺbkovú kontrolu komunikácie a rozšírenú analýzu prevádzky.

Dôležité je, aby preventívne technológie ako sú DDoS protektory, Next Generation Firewally, webové a mailové brány a sieťové systémy prevencie prieniku (IPS) využívali vzájomnú výmenu informácií o zistenej bezpečnostnej situácii a dokázali tieto informácie vymieňať so systémami na koncových zariadeniach a s tzv. Globálnou "Threat" Inteligenciou. Pokročilou úrovňou ochrany založenej na moderných technológiách analýzy chovania, umelej inteligencie a strojovom učení, je využitie nástroja Sandbox.

DDoS Protector

Network IPS

Next Generation Firewall

Mail Gateway

WEB Gateway

Sandboxing

Bezpečnosť v cloude (CASB)

Jednotné riadenie prístupu do siete

Vzdialený prístup, SD-WAN (VPN)

Analýza sieťovej prevádzky (NBA)