Zálohovať, zálohovať, zálohovať – nechceme predsa nikdy prísť o naše dáta!

Stále hovoríme o vysokej dostupnosti a tak to možno môže vyzerať, že už vlastne nepotrebujete vaše dáta zálohovať. Je to tak? Veru, nie je. Na vaše dáta totiž číha aj veľké množstvo iných nebezpečí, než akým je výpadok časti IT infraštruktúry (porucha hardvéru).

Rad z nich je v ľuďoch, ktorí informačné systémy spravujú či už u vás, vo firme alebo externe, keď vytvárajú nové verzie alebo nasadzujú aktualizácie. A potom sú tu tiež celé skupiny ľudí, ktoré sa neoprávneným zásahom do vašich dát snažia získať pre seba finančné prostriedky. Alebo chcú len jednoducho niekomu ublížiť. V okamihu, kedy máte vysoko dostupnú aj vrstvu dátových úložísk, akýkoľvek zásah do dát znamená, že sa prejaví vo všetkých ich kópiách. A preto musíte zálohovať, to nie je činnosť pre „zbabelcov“, to je skutočná nutnosť.

Hyperkonvergovanú IT infraštruktúru môžete zálohovať rovnako ako klasickú. Radi určite využijete niektorý zo systémov pre zálohovanie virtualizovaného prostredia. A ten už buď máte a môžete s ním pokračovať alebo si ho zakúpte súčasne so zmenou infraštruktúry z klasiky na hyperkonvergenciu. Umožní vám skrátiť prípadnú odstávku spôsobenú nutnosťou siahnuť po nedotknutých zálohách. Moderné zálohovacie systémy dokážu významne skrátiť dobu, počas ktorej sú informačné systémy odstavené. Podstata skrátenia doby odstávky je v existencii spustiteľných replík virtuálnych serverov, nie iba v klasických zálohách.

S hyperkonvergenciou vám preveríme a prípadne navrhneme aj toto, nebojte sa.