Peňažníctvo a poisťovníctvo

Pre vybraných klientov z množstva významných bánk a poisťovní sme silným a stabilným dodávateľom riešení súvisiacich so zastrešením elektronického obehu dokumentov, nadväzujúcich workflow a aplikácií umožňujúcich prezentáciu dokumentov a informácií vybraným zákazníkom, partnerom či vlastným užívateľom. V danej oblasti sme realizovali i mnoho migračných projektov spojených s prechodom na nové technológie, nové verzie vybraných produktov a migráciu obsahu.

S inteligentnými platformami Microsoft Dynamics 365 či Sitecore môžu spoločnosti z tohto odboru nastaviť celkom nový prístup k zákazníkovi, podporiť svojich pracovníkov pomocou moderných digitálnych nástrojov, zaistiť súlad s normami a riadením rizík, ale taktiež vytvoriť a využiť plnohodnotné digitálne procesy pre optimálne fungovanie.

Viac o Dynamics 365 pre daný odbor na www stránkách.