Softwarové produkty AUTOCONTu

Naše softwarové produkty tvoria pestrú množinu, ktorá pokrýva široké spektrum špecifických oblastí od systémov pre správu a riadenie identít, integračné produkty a hotové moduly pre podporu spolupráce a zdieľanie informácií vrátane ich šifrovania. Každý z nich v sebe obsahuje spojenie unikátneho know-how (získaného vývojom a referenčnými implementáciami), potrebnej kvality a spoľahlivosti založenej na stabilnom tíme konzultantov, vývojárov, analytikov a testerov, ktorí sa na vzniku produktov podieľajú.

Systém pre správu a riadenie identít (AC Identita)

Užívateľ má prístup k viacerým systémom a teda aj viac prístupových účtov. Dôsledkom netransparentného riadenia účtov hrozí bezpečnostné riziko zneužitia neopodstatneného oprávnenia s vážnymi následkami. Aby mala organizácia jasný prehľad, kto a kedy má aký prístup, je nutné užívateľské identity spravovať z jedného miesta a využiť vhodné nástroje.

Ponúkame riešenie pre centrálnu správu a riadenie identít – AC Identity. Riadi životný cyklus identity od zavedenia osoby v personálnom systéme, správu priradených oprávnení až po ukončenie. Transparentnosť životného cyklu identít je podporená nástrojmi pre audit zmien a reporting.

AC Identity podporuje automatizáciu distribúcie zmien identít naprieč pripojenými systémami. Je dosiahnuté zefektívnenie, centralizácia a zvýšenie zabezpečenia správy identít. Architektúra AC Identity je centrálne orientovaná. Jednotlivé systémy sú na AC Identity napojené formou konektorov a agentov. Máme so správou a riadením identít rozsiahle skúsenosti z rady realizovaných implementácií.

Viac v produktovom liste Identity management

Šifrovanie zdieľaných dokumentov (NINA)

NINA je nástroj na šifrovanie dokumentov uložených v Microsoft SharePoint bežiaci ako v prostredí IT infraštruktúry zákazníka či cloudu, tak v zdieľanom úložisku Microsoft Office 365.

NINA vďaka unikátnemu prístupu rozširuje vlastnosti bežného zdieľaného úložiska dokumentov o možnosť riešenia vysoko bezpečného úložiska pre citlivé a dôverné dokumenty. Je navrhnutá tak, aby eliminovala nielen prístup neoprávneného užívateľa / zamestnanca, ale i napr. administrátora systému.

Viac v produktovom liste Šifrovanie zdieľaných dokumentov

Firemný portál v Office 365 jednoducho a rýchlo (AC Portál 365)

AC Portál 365 je softwarový produkt AUTOCONTu vo forme sady hotových aplikácií, vďaka ktorým je možné využiť platformu Office 365 naplno, okamžite je tak možné začať prevádzkovať plnohodnotný portál vašej organizácie.

Pri tvorbe sme zohľadnili viacročné skúsenosti zo zákaziek v danej oblasti a do sady aplikácií zapracovali najčastejšie potreby a požiadavky českých a slovenských zákazníkov, ktoré zefektívňujú zdieľanie informácií, spoluprácu v organizácii a zjednodušujú firemné procesy. Zákazníci tak získajú možnosť okamžite začať používať veľkú časť bežných požiadaviek spojených s funkcionalitou portálov. Niektoré ďalšie individuálne potreby si môžu následne sami či s pomocou svojho implementačného partnera nechať upraviť na mieru.

Viac v produktovom liste AC Portál 365