Elektrina, plyn, teplo, voda

Energia, elektrina, plyn a teplo patrí medzi dôležité oblasti každodenného života nás všetkých, na dodávke energií sme v podstate všetci závislí. Kvalita služieb je v tejto oblasti zásadná. Spoľahlivosť zákaznického servisu, správa a odpočty meradiel, evidencie korporátnych i individuálnych zákazníkov, účtovníctva, fakturácie, riadení pohľadávok, správa majetku a manažérské výstupy s dneškom bez podpory špičkových informačných technológií neobstoja.

Samostatnou kapitolou sú nástroje a procesy pre samoobslužný servis zákazníka a mobilnej aplikácie, ktoré hrajú zásadnú rolu pri získavaní a retencii zákazníkov. Získaním každej výhody sa v cenovo vysoko konkurenčnom odbore počíta a zameranie na zákazníka, poskytovanie informácií užívateľsky atraktívnou formou a zaistenie perfektnej služby je jedinou možnosťou, ako uspieť.

Odborových referencií v danej oblasti máme hneď niekoľko.