Kľúčové partnerstvo so spoločnosťou Autodesk

Autodesk

Autodesk pomáha ľuďom podporovať svoju predstavivosť, navrhovať a vytvárať lepší svet. Každý od profesionálnych designérov, cez konštruktérov a architektov až po digitálnych umelcov, študentov a nadšencov používa software Autodesk k posilneniu svojej kreativity a riešeniu dôležitých výziev. Viac informácií: www.autodesk.sk

O spoločnosti

Spoločnosť Autodesk už od roku 1982 uvádza špičkové 2D a 3D technológie, ktoré umožňujú návrhárom vizualizovať, simulovať a analyzovať praktické fungovanie ich nápadov už v ranných štádiách návrhového procesu. Dáva tak zákazníkom flexibilitu optimalizovať a vylepšovať návrhy pred vlastnou realizáciou. Zákazníci Autodesku svoje návrhy nielen vidia, ale tiež si ich môžu prakticky vyskúšať ešte pred ich uskutočnením, čo im šetrí čas a peniaze, pomáha im to zvyšovať kvalitu a podporovať inovácie.

Odbornosť a certifikácie spoločnosti CAD Studio

CAD Studio je súčasťou skupiny AUTOCONT. Na Slovensku funguje ako divízia spoločnosti AUTOCONT s.r.o. Pracovníci CAD Studia používajú v každodennej praxi špičkové technické a programové vybavenie. To garantuje nielen kvalitu služieb, ale aj dokonalé zvládnutie tak širokej problematiky, akou oblasť CA-technológií bezpochyby je. Potvrdením týchto kvalít je opakované ocenenie firmy titulmi Autodesk Platinum Partner. Detaily www.cadstudio.sk