Outsourcing

Referencie

Outsourcing služieb

Outsourcing služieb Philip Morris

Na základe zmluvy o outsourcingu služieb zabezpečuje AutoCont SK (od r.2013 po súčasnosť) podporu koncových zariadení podľa požiadaviek objednávateľa, proaktívnu kontrolu funkčnosti zariadení a riešenie prípadných problémov, inštaláciu a odinštaláciu hardware, preinštaláciu hardware na nové verzie operačných systémov, vykonávanie bezpečnostných kontrol (antivírus, MS-patche) a vykonávanie príslušných náprav odhalených týmito kontrolami, správu a aktualizáciu inventarizačnej databázy HW & SW, ako aj iné služby priamo súvisiace s informačnými technológiami.

Komplexný outsourcing

Komplexný outsourcing SSC – Slovenská Správa Ciest

Spoločnosť AutoCont SK, a.s. pre zákazníka poskytuje služby, ktoré zahŕňajú centrálny helpdesk, kompletnú správu serverov, firewallov, koncových zariadení používateľov na úrovni OS a kancelárskeho SW, SQL databáz, antivírových programov. Ďalej AutoCont zabezpečuje aj servisnú podporu pre tlačiarne, kopírovacie stroje a lokálne LAN/WAN siete, ako aj pravidelné obmeny a aktualizácie HW a SW na celom území SR.

Outsourcing výpočtovej techniky pre obchodných partnerov

Outsourcing výpočtovej techniky pre obchodných partnerov Linde GAS k.s.

Služba obsahuje prenájom a správu výpočtovej techniky pre 50 predajných miest obchodných partnerov a poskytovanie centrálnej infraštruktúry pre prístup k firemnej aplikácii. Súčasťou je vedenie asset managementu, dodávka štandardizovanej image na stanice, roll-out aj stiahnutie techniky a zaistenie spotrebného materiálu. Služba je pravidelne vyhodnocovaná na mesačnej báze.

Outsourcing reprografických služieb

Outsourcing reprografických služieb Pôdohospodárska platobná agentúra

Služba zahŕňa komplexné zabezpečenie reprografických a tlačiarenských služieb pre PPA a jej regionálne pracoviská, vrátane dodávky a prenájmu farebných a čiernobielych multifunkčných zariadení (prenájom 54 ks zariadení na 20 regionálnych pracoviskách PPA). Súčasťou projektu bola optimalizácia reprografického prostredia aplikovaním riešenia, ktoré znižuje náklady na prevádzku a údržbu a zvyšuje dostupnosť a bezpečnosť reprografických služieb.

Outsourcing koncových zariadení

Outsourcing koncových zariadení ING Životná poisťovňa

Spoločnosť AutoCont SK, a.s. pre zákazníka poskytuje služby, ktoré zahŕňajú kompletnú správu koncových zariadení používateľov na úrovni OS, kancelárskeho, poisťovacieho SW a antivírových programov, servisnú podporu pre tlačiarne a lokálne LAN/WAN siete, ako i pravidelné obmeny a aktualizácie HW a SW na celom území SR.

Outtasking – lokálna podpora IT

Outtasking – lokálna podpora IT SPP a.s. – Slovenský plynárenský priemysel

Spoločnosť AutoCont SK, a.s. pre zákazníka poskytuje služby, ktoré zahŕňajú centrálny helpdesk (spracovanie ticketov IT podpory pre celú spoločnosť, 2200/mes.), lokálnu podporu koncových zariadení používateľov na úrovni HW, OS a kancelárskeho SW, SW tretích strán, antivírových programov. Ďalej AutoCont zabezpečuje aj servisnú podporu pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia, kopírovacie stroje, PDA, časti komponentov LAN/WAN siete, telefóny IP telefónie, lokálne servery ako aj poskytuje súčinnosť pri záručnom, pozáručnom servise a aktualizáciách HW a SW na celom území SR.

Správa serverovej infraštruktúry a podpora koncových používateľov

Správa serverovej infraštruktúry a podpora koncových používateľov HORVÁT klimatizácia a vetranie, s.r.o.

Spoločnosť AutoCont SK, a.s. pre zákazníka poskytuje správu Virtuálneho prostredia bežiaceho na platforme Microsoft Hyper-V, ďalej je to správa serverov bežiacich pod virtuálnym prostredím zabezpečuje podporu pre koncové zariadenia a LAN/WAN. Pre zákazníka je zriadený centrálny bod nahlasovania požiadaviek, ktorý zákazník využíva pre jednotné nahlasovanie svojich požiadaviek.

Správa serverovej infraštruktúry

Správa serverovej infraštruktúry Zberné suroviny a.s. Žilina

Spoločnosť AutoCont SK pre zákazníka Zberné suroviny Žilina zabezpečuje správu serverovej infraštruktúry založenej na technológii MS Hyper-V R2. Súčasťou služby je aj správa systému Microsoft TMG, Microsoft Exchange a Microsoft SQL a produktov GFI, podpora hardvérovej časti serverovej infraštruktúry a LAN infraštruktúry založenej na produktoch spoločnosti CISCO.

Outsourcing IKT infraštruktúry

Outsourcing IKT infraštruktúry Mestský úrad Žilina

Služba obsahuje zaistenie kompletnej správy IKT infraštruktúry mesta Žilina. V rámci služby je zabezpečovaná serverová infraštruktúra bežiaca na Virtuálnej platforme Microsoft Hyper-V pod ktorou bežia všetky serverové systémy AD, MS Exchange Server, Informačný systém mesta, MS ISA Server, atď. Ďalej je v rámci služby zabezpečovaná správa koncových používateľských staníc, aktívnych sieťových prvkov LAN a WAN, pasívnej časti LAN infraštruktúry ako aj komplexný outsourcing tlačového prostredia.V rámci služby je implementovaný centrálny bod nahlasovania požiadaviek – helpdesk, ktorý slúži pre koncových používateľov ako jediný bod pre nahlasovanie svojich požiadaviek týkajúcich sa IKT infraštruktúry. Procesne je služba nastavená podľa doporučení rámca ITIL. Kvalita a objem služby je pravidelne vyhodnocovaný.

Podpora serverovej infraštruktúry a koncových zariadení

Podpora serverovej infraštruktúry a koncových zariadení TBH technik s.r.o.

Obsahom služby ktorú poskytuje spoločnosť AutoCont SK, a.s. pre TBH Technik s.r.o. je správa Virtuálneho prostredia bežiaceho na platforme Microsoft Hyper-V, ďalej je to správa serverov bežiacich pod virtuálnym prostredím (Exchange Server, VPN Server, Server pre IS) a podpora pre koncové zariadenia a WAN.