IT Infraštruktúra

Problematika IT infraštruktúry je veľmi obsiahla. Začína u káblov položených v zemi a naftových generátorov zaisťujúcich napájanie pri výpadku. Pokračuje cez výstavbu ekonomicky efektívnych dátových centier vrátane možnosti využitia technológií cloud computingu, návrhy výkonných dátových úložísk, prístupových sietí, virtualizácií aplikácií a desktopov, implementácií databázovej infraštruktúry až po adresárové služby, elektronickú poštu, zaistenie bezpečnosti a monitoring a riadenie IT. Končí záručným a pozáručným servisom a následnými službami pre podporu a zaistenie prevádzky IT.

Nie každý zákazník potrebuje a využije všetko. Záleží na veľkosti organizácie a na jej zameraní. Dôležité však je, že či už potrebuje v tejto oblasti čokoľvek, AUTOCONT to vie zariadiť.

Referencie

Kontakty

Regionálne obchodné centrá:
s pokrytím celej SR

Centrálna obchodná podpora:
info@autocont.sk