IBM

IBM

Spoločnosť IBM je najväčším výrobcom produktov a poskytovateľom služieb informačných technológií na svete, s viac než osemdesiatročnou tradíciou v inováciách, ktoré menia náš svet. Prevažujúcou činnosťou IBM SR je predaj širokého spektra IT technológií od serverov a systémov pre ukladanie dát až po software a IT služby, vrátane konzultačných.

O spoločnosti

V roku 2005 došlo k prevedeniu počítačovej divízie IBM do spoločnosti Lenovo. Z produktov IBM teda AUTOCONT v súčasnej dobe využíva predovšetkým ponuku osvedčených serverov, systémov pre ukladanie dát a prípadne ďalších komponentov ako súčasť dodávky komplexného riešenia zákazníkom.

V roku 2006 kúpila spoločnosť IBM kalifornskú spoločnosť FileNet, ktorá sa zameriavala na tvorbu systémov správy podnikového obsahu (ECM). AUTOCONT, ktorý už predtým spolupracoval so spoločnosťou FileNet a budoval riešenia nad jej technológiami, tak novo využíva začlenenie produktov FileNet do IBM brandu Information Management. Jedná sa predovšetkým o technológie správy podnikového obsahu (ECM). V roku 2015 predala spoločnosť IBM divíziu SystemX a low endové diskové polia spoločnosti Lenovo. Viac informácií na www.ibm.sk

Odbornosť a certifikácie spoločnosti AUTOCONT

AUTOCONT je držiteľom partnerskej úrovne „Gold Business Partner“, servisným partnerom IBM, IBM Power a Storage System Speciality Partner. Pre dosiahnutie tejto úrovne je okrem splnenia určitého obratu predpísaný taktiež počet kvalifikovaných odborníkov v príslušných oblastiach, čo zákazníkom zaručuje vysokú pridanú hodnotu dodaných služieb.

AUTOCONT je autorizovaným dodávateľom riešení pre produkty IBM Storage a Power na úrovni High End.