Vzdelávanie, veda

V oblasti vzdelávania a vedy sa svojimi obchodnými a realizačnými aktivitami angažujeme dlhšie ako 20 rokov. Sme tradičným dodávateľom IT produktov, školského vybavenia a školských licencií.

Didaktické pomôcky pre učebne - cenník

Medzi ďalšie okruhy, ktoré realizujeme, patrí implementácia flexibilných platforiem pre rýchle nasadenie a modifikácia aplikácií, nástrojov pre efektívne riadenie projektov - SharePoint/Project Server.

Riešime aj rôzne modely zaistenia prevádzky IT, outsourcing vybraných činností, podporu IT technológií, prípadne podporu interných pracovníkov pre vysoko odborné služby a budovanie dátových centier v rámci univerzít a vysokých škôl.