Microsoft

Microsoft

Spoločnosť Microsoft je popredným celosvetovým poskytovateľom software a služieb pre podniky i jednotlivcov. Široká škála ponúkaných produktov a služieb pokrýva nielen potreby komerčných, vládnych a akademických organizácií, ale aj požiadavky bežného domáceho užívateľa. Microsoft ponúka jednotlivé produkty a služby pre špecifické potreby zákazníkov, popri tom je možné na ich produktoch budovať ucelené riešenia, ktoré umožňujú spoluprácu tímov v reálnom čase, zdieľanie dokumentov, plánovanie, vyhodnocovanie apod. Produkty spoločnosti Microsoft pokrývajú aplikácie pre desktop PC, serverové riešenia, operačné systémy, bezpečnosť apod. Ponuka on-line služieb zahŕňa cloudovú platformu Azure, kancelárske servery, ERP a CRM systémy ako aj pokročilú správu či bezpečnosť.

O spoločnosti

Spoločnosť Microsoft je od svojho založenia v roku 1975 v USA svetovým lídrom v oblasti poskytovania softwaru, služieb, riešení a internetových technológií pre osobné, priemyselné aj obchodné využitie. Spoločnosť ponúka širokú škálu produktov a služieb, ktorá umožňuje spoločnostiam aj jednotlivcom efektívnejšie spolupracovať a plne realizovať ich potenciál. Úspech spoločnosti Microsoft v minulosti i budúcnosti má dve základné kľúčové hľadiská: technologickú víziu a hodnoty, ktorými každý deň ako spoločnosť žije. Nie sú to hodnoty nové; ide skôr o dlhodobo presadzované firemné princípy, ktoré zdôrazňujú k zákazníkom, partnerom a dodávateľom. Viac informácií na www.microsoft.sk.

Odbornosť a certifikácie spoločnosti AUTOCONT

AUTOCONT je držiteľom širokej škály autorizovaných odborných kompetencií platných v rámci globálneho programu Microsoft Partner Network. Plníme podmienky v 9 Gold a 2 Silver kompetenciách. Dosiahnutie tejto úrovne spočíva v náročnom procese, pri ktorom je potrebné splniť vysoké požiadavky pre získanie certifikácií a preukázanie odborných znalostí či produktov, tak aj schopnosti ich uplatnenia v praxi. Partneri s daným štatútom predstavujú špičku medzi partnermi spoločnosti Microsoft a majú prístup k nástrojom a podpore zodpovedajúcej ich výnimočnému postaveniu na trhu. Na tejto úrovni majú partneri príležitosť k vytvoreniu najtesnejšieho pracovného vzťahu so spoločnosťou Microsoft. Vysoká odbornosť špecialistov a dlhoročné skúsenosti na realizácii projektov sú základom k držaniu toľkých oficiálne priznaných Microsoft kompetencií – v takomto rozsahu ich má len úplná špička Microsoft partnerov v regióne (viac o AUTOCONT kompetenciách). Holding AUTOCONT je tiež držiteľom štatútov – Microsoft Solution Provider (LSP), Microsoft Dynamics Partner, Cloud Solution Provider (CSP) a Microsoft Authorised Education Reseller.