Riešenie pre firemnú sieť, na ktoré sa môžete spoľahnúť

Stále viac a viac ľudí vo vašej organizácii si určite uvedomuje, že v dnešnej dobe mobility, bezdrôtového či vzdialeného prístupu k aplikáciám vo firme či stále sa rozširujúceho používania cloudových aplikácií, sa stala firemná sieť najkritickejším bodom podnikovej infraštruktúry. Bez jej funkčnosti firma prakticky „stojí“. Tradične od firemnej siete požadujeme predovšetkým spoľahlivosť a rýchlosť, ale dnes taktiež kvôli kybernetickým hrozbám i vysokú firemnú bezpečnosť. Zároveň je teraz i dôležitá pripravenosť na technologické zmeny či zmeny v organizácii a schopnosť priebežnú správu riešiť rýchlo a hlavne ekonomicky.

Chceli by ste mať sieť s vyššie uvedenými vlastnosťami, ktoré sú vašimi IT špecialistami spracovateľné jednoducho s jedným nástrojom, vzdialené v akejkoľvek lokalite a teda s úsporou prevádzkových nákladov? Alebo chcete mať infraštruktúru siete postavenú na platforme, ktorá umožní poskytovať spoľahlivé, rýchle a ekonomické prevádzkové a servisné služby externému dodávateľovi? Prípadne, si viete predstaviť, že celú firemnú sieť a jej bezpečnosť si zaobstaráte a necháte prevádzkovať formou služby?

Tieto vlastnosti môžete získať so špeciálnym Cisco riešením a AUTOCONT službami za veľmi zaujímavých finančných podmienok. A to v situácii, kedy potrebujete inovovať celú podnikovú sieť, alebo len jej časť (prepínače, wifi, bezpečnosť, správu zariadení alebo fyzický dohľad). Pokiaľ sme vás zaujali, čítajte ďalej.