Verejná správa a samospráva

Disponujeme obrovskými skúsenosťami z implementácie projektov podporujúcich základné princípy eGovernmentu, elektronizácie či modernizácie verejnej správy a samosprávy. Naše tradičné a silné postavenie v tejto oblasti je dané predovšetkým širokým geografickým pokrytím trhu, ktoré umožňuje veľmi úzko a efektívne spolupracovať na vybraných projektoch s lokálnou samosprávou a tiež sa aktívne zúčastňovať na kľúčových projektoch v centrálnej štátnej správe. Úspešne sme takisto niekoľkokrát nasadili informačné systémy pre neziskové organizácie.

Znalosti a skúsenosti získané pri realizácii projektov, ku ktorým máme i veľké množstvá referencií, zhodnocujeme v širokej škále riešení a služieb, ktoré sme pre verejnú správu a samosprávu schopní ponúknuť. Nižšie nájdete niektoré vybrané oblasti z nich.

Portál úradníka

Řešení Portálu úředníka je navrženo jako webový prostor (intranet) pro interní využití v organizacích veřejné správy, s důrazem na jednoduchost, rychlost nasazení a s možností dále řešení rozvíjet a dotvářet. Jako základ jsou použity aplikace (samostatné agendy typu dokumentové úložiště, žádanky, rezervace apod.), řešící dílčí oblasti a procesy v organizaci uspořádané do logického celku, který možné rozšiřovat o další aplikace.

Portál úředníka vytváří podmínky pro zavedení automatizovaného zpracování podpůrných, vnitřních i vnějších služeb veřejné správy a připravuje kvalitní data o práci úřadu pro další použití, například zpracování analýz prostřednictvím manažerských nástrojů, controllingu a benchmarkingu poskytovaných služeb.

Systém pre správu a riadenie identít (AC Identita)

Kukátko je nástroj, pomocí kterého je možné nahlížet na data základních registrů. Obsahuje uživatelsky přívětivé, předpřipravené formuláře, které pomáhají složit potřebný dotaz. Kukátko může mít úředník na svém počítači, a přístup k formulářům se řídí podle jeho oprávnění. Pomocí Kukátka jste schopni zajistit nahlížení do základních registrů i těm úředníkům, jejichž agendový systém takové napojení nemá.

U větších orgánů veřejné moci (OVM) lze s úspěchem využít symbiózy Kukátka s jeho moduly Oprávnění a Integrace. U OVM, kde je mnoho úředníků a podřízených organizací, je vhodné přidat modul Oprávnění, pro správu a evidenci přístupů do základních registrů. Můžete využít automatického načtení uživatelů z Active Directory, hromadných operací přidělování práv na funkční místa, šablon funkčních míst apod. Obdobně modulu Integrace lze využít pro napojení dalších AIS a vytvoření jednotného integračního a komunikačního bodu pro komunikaci se systémem základních registrů.

Regionálne a metropolitné siete

Úřady musí pružně reagovat na neustálé změny, jejich chod musí být transparentní, zákonné termíny dodržovány, každý dokument dohledatelný. Mix zastaralých jednoúčelových agentových systémů, které vzájemně nespolupracují, způsobuje chyby a zvýšenou pracnost. Jde to i jinak.

Agendový informační systém AC eAGENDA umí velice rychle obsáhnout i naprosto specifické agendy úřadů, flexibilně reagovat na časté změny předpisů a poskytovat aktuální informace. Základem řešení je modul Řízení činností – workflow, který zajišťuje řízené předávání informací a přináší přehled nad stavem řešení jednotlivých případů, aktivně úkoluje pracovníky a kontroluje plnění úkolů. AC eAGENDA automatizuje výměnu dokumentů, podporuje napojení do systému Datových schránek ISDS, na základní registry ISZR, RES či geografické informační systémy.

AC eAGENDA je systém vhodný pro úřady zabývající se správním řízením, inspekční činností, vydáváním licencí, poskytováním dotací, výkaznictvím či archivní činností.