Pre koho je členstvo v AC Dynamics Network určené

Členstvo v sieti AC Dynamics Network je výhodné nielen pre existujúcich dodávateľov systémov Microsoft Dynamics. Je zaujímavou príležitosťou aj pre predajcov a implementátorov iných ERP systémov na českom a slovenskom trhu, ktorým sa nedostáva dostatočnej podpory a investícií do rozvoja od ich výrobcov, nezvládajú dostatočne rýchlo reagovať na technologické a funkčné zmeny ako sú nové verzie Windows, Office, Cloud riešenia či požiadavky legislatívy.

Zároveň je členstvo v AC Dynamics Network príležitosťou aj pre firmy, ktoré ešte len uvažujú o rozšírení portfólia svojich riešení a služieb práve o podnikové ERP systémy a hľadajú ľahkú cestu, ako do tohto businessu nastúpiť. Tieto spoločnosti ocenia, okrem záštity silného partnera, najmä marketingovú a obchodnú podporu.

Voliteľné úrovne partnerstva umožňujú rôzne zapojenia partnera, od predajných partnerov bez vlastného implementačného tímu až po komplexných implementátorov. Všetkým je však v rámci AC Dynamics Network dostupné dlhoročné know-how, zázemie a podpora silného partnera.

Pre nových partnerov je jednoduché začať a postupne svoje aktivity rozširovať.