Čo je GDPR, koho a kedy sa bude týkať

GDPR alebo General Data Protection Regulation je Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EU), ktorého účinnosť je daná 25. májom 2018. GDPR bude priamo záväzné pre jednotlivé členské krajiny Európskej únie a nahradí smernicu 95/46/ES, ktorá upravuje ochranu osobných údajov na úrovni Európskej únie. Toto nariadenie stanoví mimo iného aj sankcie za porušenie svojich pravidiel, a to až do výšky 20 miliónov EUR alebo 4 % celosvetového obratu organizácie.

GDPR sa týka nás všetkých, či už sme na strane organizácie (firmy, úradu atď.), ktorá zhromažďuje osobné údaje, alebo či sme občanom, ktorého dáta sú niekým zhromažďované alebo spracovávané. V danom prípade nie sú výnimky a ktokoľvek s našimi dátami nakladá, musí GDPR rešpektovať (v tomto prípade na veľkosti skutočne nezáleží). Týka sa to teda kohokoľvek (aj mimo EU), kto spracováva alebo zhromažďuje osobné údaje občanov členských krajín EU: verejný sektor aj súkromný sektor, najmä pokiaľ spracovanie osobných údajov súvisí s ponukou tovaru alebo služieb alebo s monitorovaním chovania fyzických osôb.

Čo pre oblasť GDPR ponúkame za služby: