AutoCont partner konferencie SecTec Security Day 2018

(Bratislava, 20.-21 marca 2018) – AutoCont SK bol partnerom 8. ročníka konferencie SecTec Security Day 2018, najväčšej konferencie v rámci IT bezpečnosti na Slovensku. Jej téma bola: „Chráňte sa vo virtuálnom svete“.

„Téma ochrany pred kybernetickými útokmi je stále živá a aktuálna a to vo všetkých oblastiach každodenného života. Konferencia SecTec je dôkazom toho, že chrániť sa vo virtuálnom svete je stále top témou v oblasti bezpečnosti“ uviedol Marek Král, generálny riaditeľ spoločnosti SecTec.

Na konferencii sa aj tento rok stretli významní predstavitelia IT. Partnermi konferencie boli svetovo známe spoločnosti a lídri v oblasti bezpečnosti informačných technológií rovnako ako systémoví integrátori, ktorí predstavili konkrétne implementácie zo slovenského trhu.

Za spoločnosť AutoCont prednášali Petr Vejmělek, Business Consultant/Solution Architect a Jiří Chalota, systémový špecialista/konzultant na tému .„Bezpečnostný dohľad – nevyhnutná súčasť každej IT stratégie“.

K zaisteniu stáleho bezpečnostného dohľadu je nevyhnutný fungujúci tím vysoko kvalifikovaných špecialistov IT bezpečnosti, ktorý využíva procesne aj technologicky vyspelé vlastnosti tzv. Security Operation Center (SOC). Vlastný bezpečnostný tím a SOC je pre drvivú väčšinu spoločností a organizácií ekonomicky nedostupný. AutoCont preto vybudoval vlastné bezpečnostné centrum AC Security Operation Center (AC SOC) a služby AC Bezpečnostného dohľadu poskytuje zákazníkom prostredníctvom tohto zdieľaného zázemia a predovšetkým pomocou vlastného bezpečnostného tímu. Viac informácií o tejto službe získate na našich stránkach.

V súčasnosti čoraz viac rezonuje téma ochrany pred kybernetickými útokmi vo všetkých oblastiach každodenného života. Konferencia SecTec reflektuje tento trend a ponúka sofistikované bezpečnostné riešenia pre produkčné IT infraštruktúry spoločností. Rovnako vnáša pocit bezpečia do súkromného života každého z nás.