Riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM)

CRM riešenia obecne umožňujú jednoducho naviazať a udržovať dlhodobé vzťahy so zákazníkmi, klientami či partnermi a pokrývajú celú históriu vzťahu s nimi. Jednoducho a rýchlo dostupné informácie pomáhajú zaistiť individuálny prístup a promptne reagovať na meniace sa potreby. Celý systém potom umožňuje analyzovať spätnú väzbu a získané informácie využiť k efektívnejšiemu riadeniu marketingu a obchodu.

CRM riešenia založené na platforme Microsoft Dynamics 365 vynikajú príjemným užívateľským prostredím, silnou integráciou s aplikáciou Microsoft Outlook i ďalšími časťami aplikácií ekosystému Dynamics 365 a Office 365. Jednotlivé časti dokážu ucelene pokryť oblasti, ako sú obchod, marketing, projektové riadenie, starostlivosť o zákazníkov i podpora služieb a servisov u zákazníkov v teréne - viac na www.acdynamics365.cz.

Obchod

Microsoft Dynamics 365 for Sales pomáha obchodným tímom i obchodníkom riadiť proces generovania nových obchodných príležitostí, sledovania obchodných prípadov, vytvárania a merania kvalifikovaných predpovedí a zároveň efektívne nastavuje proces komunikácie so zákazníkmi.

Výsledkom je zrýchlenie obchodných procesov, vyššie percento uzatvorených obchodov a zvýšenie vernosti zákazníkov.

Viac informácií nájdete TU.

Marketing

Microsoft Dynamics 365 for Marketing prináša všetkými možnými komunikačnými kanálmi marketingový obsah, dáta a procesy na zariadenie zákazníkov, a to všetko s pomocou technológie Adobe Marketing Cloud.

Dnešní zákazníci sú viac a lepšie informovaní než kedykoľvek predtým. Tam, kde býval jediným zdrojom informácií obchodník, teraz prechádzajú potenciálni zákazníci viac než polovicu nákupného cyklu bez komunikácie s predajným tímom. Marketingoví špecialisti dostávajú do rúk veľmi mocný nástroj.

Viac informácií nájdete TU.

Starostlivosť o zákazníkov

Microsoft Dynamics 365 for Customer Service umožňuje poskytovať prvotriedne služby smerujúce k lojalite a zvýšeniu spokojnosti zákazníkov.

Dnešní zákazníci sú veľmi nároční a chcú byť hneď informovaní prostredníctvom niekoľkých kanálov. Očakávajú okamžitý prehľad o stave svojich požiadaviek, sťažností alebo pripomienok a to online, prostredníctvom samoobslužného portálu, telefonicky pomocou telefónneho centra alebo mobilnú aplikáciu.

Viac informácií nájdete TU.

Terénny servis

Microsoft Dynamics 365 for Field Service ponúka komplexné nástroje pre firmy uskutočňujúce servis zariadení a služby v teréne.

Vzhľadom k nárastu zložitosti moderných systémov je pre spokojnosť zákazníka stále viac dôležitá služba poskytovaná priamo v teréne. Správne vyriešený servis zvyšuje lojalitu zákazníkov a môže priniesť i dodatočný predaj.

Více informací najdete TU.

Riadenie projektov

Microsoft Dynamics 365 for Project Service Automation pomáha sledovať aktuálny stav projektov a aktívne predvídať a plánovať využitie projektových zdrojov. Samozrejmosťou je možnosť zachytávania údajov o časoch, nákladoch a sledovaní priebežných dát pre presnú fakturáciu.

Zamestnanci môžu pracovať kdekoľvek, pretože majú vždy prístup k správnym a predovšetkým k aktuálnym informáciám o projekte.

Viac informácií nájdete TU.

Odvetvové riešenia

Ponúkame hotové odvetvové riešenia podnikových informačných systémov, ktoré v sebe zahŕňajú naše procesné know-how a pokrývajú špecifiká vybraných odvetví.

Podrobnosti k odvetvovým riešeniam nájdete TU.