Dáta a Business Intelligence

Business Inteligence (BI) umožňuje vyťažiť z dát v podnikových aplikáciách prehľadné informácie pre správne rozhodovanie na všetkých úrovniach organizácie. Rozsah riešenia závisí na stanovených cieľoch a požiadavkách - najskôr môžete implementovať základnú funkčnosť a s rastúcimi požiadavkami riešenia ďalej rozširovať. Rýchlosť a dostupnosť informácií môže byť umocnená použitím mobilných analytických aplikácií, ktoré vďaka vhodnej vizualizácii umožnia správne interpretovať výstupy kdekoľvek a kedykoľvek. S riešením BI budete môcť ľahšie vyhodnocovať výkonnosť firmy, optimalizovať procesné náklady, lepšie rozpoznávať významné trendy v chovaní zákazníkov, identifikovať nové príležitosti a správne cieliť obchodné úsilie.

Dátové sklady a dátové projekty

V oblasti konsolidácie dát, analýzy, návrhu a implementácie dátových skladov poskytujeme komplexné služby. Pomáhame efektívne získať pravdivú, agregovanú informáciu pre zlepšenie podpory strategického, taktického aj operatívneho rozhodovania. Riešenie na mieru sme schopní budovať spoločne so zákazníkmi z verejnej správy, výroby, obchodu či z ďalších oblastí. Naše znalosti a služby vám pomôžu konsolidovať a čistiť dáta z najrôznejších zdrojových produkčných systémov, navrhovať vhodnú štruktúru analytických dát, definovať správne výkonnostné ukazovatele, efektívne vytvárať a umožniť zdieľanie pravidelných manažérskych reportov, výkazov či operatívne analýzy, aby ste v procese rozhodovania získali správne informácie.

Práve schopnosť efektívne a rýchlo prekladať prevádzkové dáta na analytické informácie a z nich vytvárať podklady pre rozhodovanie sú kľúčové pre zlepšenie chodu organizácie, optimalizáciu procesov, identifikáciu nových príležitostí a úspechu pri oslovovaní vašich zákazníkov.

Produktový list Podpora rozhodovania

BI pre podnikové informačné systémy

Napriek tomu, že sa možnosti reportingu a analýz v moderných informačných systémoch zlepšujú, stále má zmysel uvažovať o plnohodnotnom BI riešení. Zavedenie BI je v našom podaní ľahkou a rýchlou záležitosťou vďaka predpripravenému riešeniu AC ProBI.

Do riešenia AC ProBI sme vložili skúsenosti z radov úspešných projektov. Riešenie je možné použiť nielen spolu s informačnými systémami Microsoft Dynamics, ale i s radom ďalších systémov. Obsahuje robustný dátový sklad a tým zvyšuje výkon umožňujúci riešiť pokročilé kalkulácie a spojuje dáta z viacerých firiem, databáz aj externých systémov a zdrojov. AC ProBI v základe pokrýva kľúčové oblasti podnikových procesov, t.j. predaj, nákup, zásoby, financie, pohľadávky a záväzky.

Vďaka riešeniu AC ProBI môžete využívať výhody kvalitného BI takmer okamžite, bez zdĺhavého projektu implementácie. Skutočné možnosti AC ProBI vám môžeme ukázať nad dátami z vášho systému.

Více v produktovém listu Premeňte vaše dáta na informácie! a Príklady využitia BI v praxi"."