Prínos existencie AC Dynamics Network pre zákazníkov

Pre koncových zákazníkov je členstvo jeho dodávateľa v AC Dynamics Network zárukou stability. Dodávateľ má pri implementácii aj pri podpore prevádzky dostupné zázemie a know-how nielen AutoContu, ale aj ďalších členov AC Dynamics Network. Zároveň sa však partner členstvom v AC Dynamics Network zaväzuje dodržiavať etický kódex, ktorý prispieva ku zlepšeniu kultúry na trhu podnikových aplikácií, ktoré sú dnes nevyhnutným nástrojom pre chod a rozvoj firiem.

„Verím, že vznik AC Dynamics Network prispeje ku zvýšeniu úrovne a stability ERP trhu v ČR a SR a bude v konečnom dôsledku prínosom najmä pre koncových zákazníkov a užívateľov, ktorí ocenia vyššiu kvalitu služieb a funkčnosť podnikových systémov,“ povedal Petr Janoušek, vedúci programu AC Dynamics Network spoločnosti AutoCont CZ a.s.