Neprináša Microsoft Office 365 pre firmu viac, než sme si ochotní pripustiť?

O tom, že Microsoft zmenil koncept svojho kancelárskeho balíka aplikácií, a preniesol ho do cloudu, už väčšina z nás vie. Nepremýšľame ale o možnostiach najpoužívanejšieho firemného softwaru len v intenciách našich dlhoročných osobných skúseností? Neprináša zmena konceptu i zásadnú zmenu v možnostiach jeho využitia, významnú úsporu a zrýchlenie komunikácie pre firmy? Chápu manažéri firiem všetky možnosti využitia? Vedia užívatelia ako všetko, čo Office 365 prináša, čo najlepšie používať?