Riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM)

Systémy CRM umožňujú ľahšie nadviazať a udržovať dlhodobo prínosné vzťahy so zákazníkmi, klientmi či partnermi. Pokrýva celú históriu vzťahu so zákazníkom.

Ľahko a rýchlo dostupné informácie pomáhajú zaistiť individuálny prístup a rýchlo reagovať na meniace sa potreby. Systém umožňuje analyzovať spätnú väzbu z trhu a získané informácie využiť k efektívnejšiemu riadeniu marketingu a obchodu.

Riešenie je založené na platforme Microsoft Dynamics, vyniká príjemným užívateľským prostredím, integráciou s aplikáciou Microsoft Outlook a flexibilitou. Je možné zakúpiť ho samostatne a previazať s už používaným IS, alebo nasadiť ako integrovanú súčasť ekonomického systému Microsoft Dynamics.

CRM je možné zakúpiť aj ako službu s minimálnou počiatočnou investíciou.

Riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM)

Potrebujete komplexný prehľad o zákazníkoch a na základe agregovaných dát vytvárať analýzy predajov a následne efektívne cieliť na vybrané segmenty?

AutoCont CRM umožňuje ľahšie nadviazať a udržovať dlhodobo prínosné vzťahy so zákazníkmi či partnermi. Pokrýva celú históriu od prvého kontaktu, cez dodávku produktov a služieb až po následnú podporu a starostlivosť. Kľúčovým funkčným prvkom nášho CRM systému je možnosť aktívneho marketingu voči stávajúcim zákazníkom na základe zozbieraných informácií či oslovovania nových skupín zákazníkov podľa štatistických úspešností predošlých predajov.

Riešenie je založené na systéme Microsoft Dynamics CRM, vyniká bezkonkurenčne príjemným užívateľským prostredím, integráciou s aplikáciou Microsoft Outlook a flexibilitou. Je možné zakúpiť ho samostatne a previazať ho s používaným IS alebo nasadiť ako integrovanú súčasť ekonomického IS Microsoft Dynamics. Dodávané riešenie je možné zakúpiť aj ako službu s minimálnymi počiatočnými investíciami.

Odvetvové riešenia

Ponúkame hotové odvetvové riešenia podnikových informačných systémov, ktoré v sebe zahŕňajú naše procesné know-how a pokrývajú špecifiká vybraných odvetví.

Podrobnosti k odvetvovým riešeniam nájdete TU