AutoCont najlepším SMB slovenským partnerom Veeamu

(Praha, 22. marca 2018) – V rámci Veeam Partner Summit 2018 boli ocenení najlepší partneri Veeamu za rok 2017. AutoCont SK získal dve ocenenia - titul najlepší Veeam SMB partner roku 2017 a Najlepší predajný partner agentov na Slovensku.

Porota vyberala najlepších partnerov v piatich kategóriách, pričom rozhodovala výška prispenia do celkových príjmov spoločnosti Veeam a komplexné marketingové úsilie, ktoré jednotliví partneri v minulom roku vyvíjali. AutoCont SK získal ocenenia najlepší Veeam SMB partner roku 2017 a Najlepší predajný partner agentov.

Ocenenia odovzdali presales špecialistovi AutoCont SK Tomášovi Uhrínovi osobne Martin Štetka, Senior Regional Manager spoločnosti Veeam, spolu s channel manažérom for Czech Republic, Slovakia & Hungary Vladimírom Krejču.

V rámci Veeam Partner Summit 2018 boli účastníci oboznámení o najlepšej ochrane dát pre viac cloudové prostredia, získali komplexný prehľad o najvýznamnejšej verzii produktu Veeam v histórii, a zúčastnili sa slávnostného udelenia cien partnerom, pri ktorom Veeam ocenil partnerov, ktorí dosiahli najlepšie výsledky.