Personalistika a mzdy (PAM)

Kvalitu firmy z veľkej časti určujú zamestnanci, preto je potrebné s nimi pracovať ako s cenným kapitálom. Motivovať k vyšším výkonom, zvyšovať ich kvalifikáciu, zaisťovať bezpečnosť pri práci, hodnotiť výkony, reagovať na požiadavky. Súčasne je nutné sledovať a naplňovať legislatívne požiadavky, ktoré sa často menia.

Personálny a mzdový informačný systém Magma Human Capital Management (Magma HCM) pomáha efektívne riadiť ľudský kapitál. Zjednodušením a automatizáciou administratívnych činností šetrí prácu personálnych a mzdových útvarov. Ponúka prehľadné reporty analytických informácií. Svojou funkcionalitou, vlastnosťami a schopnosťami sa Magma HCM dokáže prispôsobiť potrebám podnikov rôznych veľkostí a zameraní, ale aj inštitúciám či úradom.

Magma HCM - systém pre riadenie ľudského kapitálu

Magma HCM je personálny a mzdový informačný systém fungujúci v súlade s českou i so slovenskou legislatívou. Vďaka svojej funkcionalite, vlastnostiam a schopnostiam sa dokáže prispôsobiť potrebám podnikov rôznych veľkostí a zameraní i súčasne inštitúciám či úradom.

 V systéme je možné samostatne spracovávať agendu pre viac účtovných subjektov, čo optimalizuje cenu pre skupinu firiem. Systém má okrem českej verzie i slovenskú a anglickú jazykovú mutáciu.

 Viac informácií nájdete na www.magmahcm.cz.

Magma Web portál pre zamestnancov

Ide o ľahkú cestu ako manažérom umožniť riadiť a zamestnancom zjednodušiť personálne procesy.

Webový portál personalistiky Magma HCM Web vám pomôže zdieľať všetko, čo je v spoločnosti nové, kto vo firme pracuje a ktoré pracovné pozície sú voľné. Zamestnancom môžete prostredníctvom webového portálu oznámiť, aké vzdelávacie aktivity sú dostupné, na ktoré benefity má zamestnanec nárok, vystaviť platné certifikáty. Zamestnanci môžu vďaka webovému portálu žiadať o dovolenku, ohlasovať práceneschopnosť, či zadávať cestovné náhrady. Vďaka riešeniu Magma HCM Web je aj hodnotenie zamestnancov jednoduchšie, než kedykoľvek predtým.

Viac v produktovom liste AC Magma HCM web.

Kontakty

magmahcm@autocont.sk
+421 41 5114 217
+421 41 5114 283
+421 41 5114 284