Integrácia a poradenstvo

Väčšinu podnikových zákazníkov a zákazníkov zo štátnej a verejnej správy dnes nezaujímajú jednotlivé informačné technológie, alebo systémy. Logicky očakávajú dodávky riešení, ktoré podporujú ich podnikanie, alebo výkon štátnej a verejnej správy. Pri realizácii takýchto riešení je obvykle potrebné vybudovať, respektíve prepojiť viacero informačných systémov, technológií a dodávateľov a spojiť ich do funkčného celku, za ktorý integrátor zodpovedá zákazníkovi.

AUTOCONT má ambíciu, schopnosti aj skúsenosti túto úlohu voči zákazníkom a ostatným dodávateľom plniť. Ponuka AUTOCONTu preto zahŕňa ICT školenie špecialistov a používateľov, poradenstvo v oblasti bezpečnosti a managementu ICT, poradenstvo ku stratégii, rozvoju a riadenie ICT, ale aj celkové podnikové a procesné poradenstvo.

Kontakty

info@autocont.sk
Tel.: +421 2 3278 8811