Mobilné aplikácie

Stojíte pred potrebou vhodne adresovať svoje služby a produkty koncovým zákazníkom? Potrebujete rozšíriť svoje stávajúce systémy o podporu mobilných zariadení a umožniť tak svojim pracovníkom efektívnejšie pracovať v teréne?

Pomôžeme vám s prechodom do oblasti mobilných aplikácií, či už sa jedná o aplikácie cielené na podporu obchodnej činnosti, zber dát a atraktívnejšie adresovanie ponúkaných produktov a služieb, alebo o aplikácie pre zdieľanie informácií, podporu logistických procesov, servisných činností atď. Radi vám predstavíme naše hotové riešenia, ktoré sú napr. integrované rovnako aj s biometrickým podpisom, či sme schopní pre vás navrhnúť špecifické riešenie na základe vašej potreby.

Mobilní klienti podnikových aplikácií

Chcete sprístupniť stávajúce podnikové aplikácie a systémy na mobilných zariadeniach? Radi by ste využili moderné nástroje a podporili efektívne výkon pracovníkov, avšak neviete ako začať?

Sme vám k dispozícii. Typickým odvetvím, kde riešime obdobné projekty sú napr. výrobné spoločnosti, bez rozdielu predmetu výroby alebo poskytovaných služieb. Pre spomínané spoločnosti je prostredníctvom mobilných klientov kľúčové riešiť úlohy, ktoré zaistia správne nakladanie s výrobnými prostriedkami alebo majetkom, popr. zaistia výrobu s minimálnou časovou stratou a efektívne vynaloženými ľudskými zdrojmi.

Aplikácie na mieru pre iOS, Android, Windows

Stojíte pred potrebou podporiť podnikanie a výkon práce prostredníctvom špecializovanej aplikácie na mobilné zariadenia? Produkty dostupné na trhu nie sú schopné vyhovieť vašim požiadavkám a naopak sa od nich chcete odlíšiť a získať tak konkurenčnú výhodu?

Pomôžeme s vytvorením špecifických aplikácií na mieru podľa vašej konkrétnej predstavy za podpory majority uznávaných platforiem, či už iOS, Android či Windows Phone.

Našou doménou sú napr. aplikácie viazané na legislatívne požiadavky, kde ide primárne o zaistenie právneho naplnenia zákona, ale aj aplikácie pre interaktívne modelovanie situácií (napr. aplikácie v športe) atď.