Migračné projekty

Stojíte pred rozhodnutím zmeny platformy pre podporu spolupráce a zdieľanie informácií a dokumentov? Chystáte sa na upgrade na aktuálne verzie SW produktov? Zvažujete prechod do cloud či hybrid prostredia a zaujíma vás, ako čo najviac vyťažiť z nových funkcionalít a zároveň zachovať funkčné pre vás kľúčové oblasti a aplikácie?

V AUTOCONTE sa špecializujeme na vybrané migračné projekty, či už sa jedná o migrácie z rôznych platforiem (napr. z IBM Lotus Notes na MS SharePoint, ad.), migrácie spojené s upgradmi na nové verzie produktov (napr. upgrade MS SharePoint prostredia vrátane migrácie customizácií aj obsahu) a migrácie do cloud či hybridných prostredí.

Disponujeme skúsenosťami z implementácií pre globálnych enterprise zákazníkov a máme potrebné knowhow a vlastnú metodiku a nástroje pre realizácie komplexných projektov.