Oracle

Oracle

S viac než 380 000 zákazníkmi (vrátane všetkých 100 zo zoznamu Fortune 100) a zavedenými podnikmi v rôznych odvetviach vo viac než 145 krajinách po celom svete, poskytuje spoločnosť Oracle optimalizované a plne integrované podnikové hardwarové a softwarové systémy, ktoré organizáciám pomáhajú prekonávať zložité fungovanie a prichádzať s inováciami.

O spoločnosti

Spoločnosť Oracle navrhuje hardware a software ku spoločnej práci v prostredí cloud a dátovom centre – od serverov a úložísk po databáze a middleware, prostredníctvom aplikácií. Systémy Oracle zaručujú lepší výkon, spoľahlivosť, bezpečnosť a flexibilitu, znižujú náklady a zložitosť implementácie a správy IT, zaručujú vyššiu produktivitu, pružnosť a lepšiu podnikovú informovanosť. Otvorená architektúra spoločnosti Oracle a možnosti viacerých operačných systémov sú určené pre zákazníkov, ktorí potrebujú modulárne riešenia, ponúka im bezkonkurenčné výhody špičkových produktov v každej vrstve sady a umožňujú im dosiahnuť najlepšie podnikové infraštruktúry. Spoločnosť Oracle zjednodušuje informačné technológie – pomáha zákazníkom prichádzať s inováciami a prekonávať zložité fungovanie. Viac informácií na www.oracle.cz

Odbornosť a certifikácie spoločnosti AUTOCONT

Spoločnosť AUTOCONT je držiteľom štatútu Oracle Gold Partner