Ktoré sú aktuálne najpoužívanejšie hyperkonvergované systémy na trhu?

Ako sme už spomenuli, v AutoConte sa hyperkonvergovaným systémom venujeme už viac rokov. Vďaka tomu máme prehľad o väčšine najznámejších používaných systémov. Tu sú niektoré z nich.

VMware vSAN celým názvom VMware vSphere Virtual SAN, ktorý nájdete napríklad ako základnú softvérovú súčasť riešenia ponúkaného ako Dell EMC VxRail. Produkt je na trhu už niekoľko rokov a stále sa vyvíja, sú doplňované nové a nové funkcionality, vylepšované existujúce. V súčasnej dobe existujú po celom svete desiatky tisíc implementácií vo všetkých predstaviteľných typoch a veľkostiach firiem a spoločností. Počet serverov (uzlov) je od dvoch až do tridsiatich dvoch, takže dosiahnuteľný procesorový výkon, veľkosť pamäte RAM a disková kapacita takéhoto riešenia vás rozhodne pri nasadzovaní neobmedzia. Medzi nesporné výhody patrí okrem iného aj možnosť využitia deduplikácie a kompresie dát a tiež nových, vysokovýkonných úložných technológií ako sú NMVe a NVDIMM. Ideálnym spôsobom nasadzovania riešenia vSAN je využitie preddefinovaných serverov typu vSAN Ready Node.

Spoločnosť Hewlett Packard Enterprise nedávno kúpila firmu Simplivity, ktorá približne rovnako dlho ako vSAN vyvíjala vlastný hyperkonvergovaný systém aktuálne známy ako HPE Simplivity. Porovnávať ho s inými systémami je možné podľa najrôznejších parametrov. Čím sa ale absolútne líši od všetkých ostatných, je existencia špeciálnej hardvérovej karty v každom serveri (uzle). Karta má na sebe vlastnú rýchlu NVRAM pamäť, procesor a stará sa o všetky operácie vrstvy vysoko dostupného dátového úložiska. Predovšetkým o výmenu potrebných blokov dát medzi uzlami, kompresiu a deduplikáciu, WAN akceleráciu v prípade, že sú nasadené HPE Simplivity klastre v niekoľkých lokalitách a na pomalých linkách. Aktuálne sú k dispozícii preddefinované konfigurácie HPE Simplivity uzlov voliteľne s prakticky ľubovoľnými procesormi, veľkosťou pamäte a rôznymi kapacitami a typmi diskov (SSD aj HDD).

Microsoft S2D celým menom Microsoft Storage Spaces Direct prišiel na trh s operačným systémom Windows Server 2016 DataCenter Edition a postupne sa stáva veľmi silným hráčom na trhu hyperkonvergovaných systémov. Počet serverov (uzlov) je od dvoch do šestnásť. Možnosti hardvérových konfigurácie sú prakticky nekonečné a je možné pri nich využiť moderné typy úložísk NVMe a NVDIMM (NVRAM), teda tzv. Storage Class Memory (SCM). Výrobcovia serverov ponúkajú podobne ako u vSAN servery s označením.S2D Ready Node, teda predpripravené a otestované konfigurácie podporovaných serverov predovšetkým s presne definovanými typmi sieťových adaptérov s podporou RDMA, diskových radičov a všetkých predstaviteľných typov diskov.