Zdravotníctvo

Lekár, ktorý nemá na klienta dostatok času, sestra zavalená papierovaním. Alebo lekár s osobným prístupom a príjemná sestra. Pokiaľ bude mať klient na výber, kde sa radšej nechá liečiť? Ordinácie by mali byť nielen zariadené podľa najmodernejších štandardov, ale predovšetkým by mali poskytovať vysoko odbornú zdravotnú starostlivosť. Klient by mal byť ošetrený s ohľadom na jeho liečebnú históriu vo vopred dohovorený čas, bez čakania a najlepšie bez kontaktu s ostatnými pacientmi.

Naše dlhoročné skúsenosti s riešením pre oblasť zdravotníckej a veterinárnej starostlivosti dali impulz ku vzniku komplexného informačného systému AC ProPHARM.

Viac v .