HPE Storage inovatívne technológie pre ukladanie dát

HPE Storage prináša do sveta úložísk dát špičkové technológie v rozsahu s inováciami, ktoré znižujú zložitosť infraštruktúry a pomáhajú znižovať náklady, pretože majú ľahkú inštaláciu, správu a podporu. HPE Storage rieši všetky vaše potreby súvisiace s ukladaním dát – od základných modulárnych polí po mission-critical podnikové úložiská dát a všetko, čo je medzi tým. S naším komplexným portfóliom dostávate všetko a lepšie – server, úložiská dát a sieťové riešenia integrované už v štádiu návrhu.

Modular Smart Array MSA

Nové systémy HPE MSA 1040 a 2040 sú určené pre zákazníkov, ktorí potrebujú základný diskový systém podporujúci 8/16Gb Fibre Channel, 1/10GbE iSCSI alebo 6Gb/12Gb SAS konektivitu so 4 hostiteľskými portami na jeden radič. HPE MSA diskové pole novej generácie predstavuje veľký prínos pre zákazníkov, ktorým ide o výkon za rozumnú cenu, pomocou ktorého sa dajú realizovať iniciatívy ako konsolidácia a virtualizácia.

HPE 3PAR StoreServ Storage

Keď prejdete na tento typ architektúry úložísk dát, iný už potrebovať nebudete – a to bez ohľadu na to, či je vaša organizácia malým alebo stredným podnikom, veľkou firmou s celosvetovou pôsobnosťou, alebo poskytovateľom služieb. HPE 3PAR StoreServ Storage s rozsiahlym výberom modelov určených pre dátové centrá od malých až po veľké, na ktorých bežia kľúčové prevádzkové aplikácie, vrátane celopodnikových nasadení najdôležitejších softvérových systémov, naplní všetky vaše potreby.

JEDNA Storage architektúra
Midrange – Flash – Highend
Tier-1 vlastnosti
Všetko v jednom – Blok, súbor, objekt
Kompatibilita od 8200 po 20850
Len v Hewlett Packard Enterprise

HPE StoreVirtual 3000

HPE StoreOnce Backup systémy

Systémy HP StoreOnce Backup znižujú množstvo zálohovaných dát, ktoré je potrebné uchovávať, až o 95 %, takže so StoreOnce škálovateľnou architektúrou môžete do vybavenia investovať priebežne a uchovávať až 34 petabajtov dát v jednom StoreOnce zariadení. Poskytujú automatizované zálohovanie a DR operácie so všetkými funkciami, ktoré by ste očakávali od diskového zálohovania.

HPE StoreEver

Páskové knižnice HPE StoreEver MSL spĺňajú náročné požiadavky na dátové úložiská firiem, ktoré vyžadujú bez obslužné zálohovanie, disaster recovery alebo archivačné funkcie. Knižnice MSL ponúkajú široký výber ukladacích kapacít a technológií vrátane páskových mechaník Ultrium LTO7. Vďaka diaľkovej správe na báze webu sa knižnice MSL spravujú vzdialene bez ohľadu na vzdialenosť, čo odstraňuje potrebu pracovníkov IT na dislokovaných pracoviskách. Rýchlo a jednoducho spravujte páskové médiá v knižnici aj mimo nej pomocou štandardnej čítačky čiarových kódov, konfigurovateľných mail slotov a viacerých 12-slotových vyberateľných zásobníkov. Ak by došlo k strate, alebo krádeži pásky, dôležité podnikové dáta budú chránené pred neoprávneným prístupom vďaka možnostiam šifrovania dát. Ochrana investície do knižnice MSL a neistý rast objemu dát sa ľahko zvládajú pomocou portfólia knižnice MSL. Rýchlo zvyšujte kapacitu, alebo výkon modernizáciou mechaník, bez potreby nástrojov v MSL2024 alebo 4048 alebo presuňte páskové mechaniky LTO do knižnice MSL6480, čím získate škálovateľnosť knižnice a ďalšie funkcie podnikovej triedy. Proaktívne získavajte podrobné informácie o svojich knižniciach MSL pomocou softvéru TapeAssure. Informácie o knižnici, mechanikách a médiách sa monitorujú z hľadiska využitia, prevádzkového výkonu, stavu a kondície. Predchádzajte problémom skôr, ako k nim dôjde, proaktívnym získavaním upozornení, ak akékoľvek parametre knižnice, mechaniky alebo páskových médií klesnú pod štandard odporúčaný spoločnosťou HPE.

HPE SimpliVity 380

Výkonný a bezpečný systém s flexibilitou Cloudu

HPE SimpliVity 380 ponúka riešenie IT manažérom, ktorí potrebujú agilitu a úspornosť cloudu s výkonom a ochranou tradičného podnikového riešenia.

Ide o vysoko integrovaný hyperkonvergovaný stavebný blok. Tento zásadným spôsobom zjednodušuje správu IT skombinovaním kompletnej infraštruktúry a pokročilých dátových služieb pre virtualizované prostredie vrátane garantovanej dátovej efektivity, ochrany dát, správy a mobility. Tento stavebný blok je postavený na najpredávanejšej serverovej platforme na svete. Na serveri HPE ProLiant DL380.

Spoľahlivé nasadzovanie v ľubovoľnom rozsahu

Pokročilá sada funkcií pre zjednodušenie správy

  • Plne integrovaný systém - Kombinuje zdroje na platforme x86, úložné systémy a ich zosieťovanie v jednom hyperkonvergovanom systéme. Takýto prístup výrazne zjednodušuje správu systému a ponúka výrazné úspory nákladov, agilitu a lepšiu kontrolu.
  • Špičkový a predvídateľný výkon - Riešenie využívajúce výhradne flash úložiská poskytuje predvídateľný a lineárny výkon takmer na úrovni rýchlosti priameho prepojenia s minimálnym oneskorením. Hardvérová in-line deduplikácia a optimalizácia pomáha minimalizovať množstvo vstupno-výstupných operácií a objem dátových prenosov, čím sa zvyšuje výkon a efektivita využitia úložného priestoru a šírky pásma.
  • Škálovanie systému - Jednoducho rozširujte, alebo redukujte konfiguráciu tak, ako sa menia potreby businessu. Každý uzol umožňuje bezpečnú prevádzku veľkého množstva virtuálnych strojov lokálne, či na vzdialenej lokalite. Celé prostredie je spravované ako jedna entita.
  • Zamerané na virtualizáciu a mobilitu - Umožňuje zavádzať politiky, vykonávať všetky úkony a správu systému na úrovni virtuálnych strojov. Globálna unifikovaná správa a integrácia s overeným systémom správy zjednodušuje prevádzku a zvyšuje agilitu IT systému.
  • Výrazné zníženie celkových nákladov - Drasticky znižuje potrebu nákupu množstva samostatných komponentov, optimalizuje kapacitu úložiska s garantovanou efektivitou na úrovni 10:1, zabraňuje vyčerpaniu zdrojov systému a zároveň poskytuje možnosť rozšírenia na požiadanie.

HPE Nimble Storage

HPE Nimble Storage je nová platforma postavená pre flash technológie, ktoré využívajú silu prediktívnej analýzy k rýchlemu a spoľahlivému prístupu k dátam. Táto technológia vypĺňa medzeru medzi aplikáciami a infraštruktúrou a radikálne zjednodušuje fungovanie IT. Nakoľko až 54% problémov nevzniká priamo na úrovni diskového poľa, je súčasťou platformy nástroj InfoSight, ktorý pomocou prediktívnej analýzy a „machine learning“ postupom predpovedá a najmä zabraňuje problémom naprieč celou infraštruktúrou od hardvéru až po aplikácie. Výsledkom je storage platforma s dostupnosťou až 99,9999% (áno, jedná sa o tzv. „šesť deviatkovú dostupnosť“), ktorá bola nameraná na reálnych zákazníckych dátach.

HPE InfoSight
HPE Infosight je integrovaný inteligentný softvérový nástroj, ktorý automaticky detekuje a vyrieši až 86% problémov ešte predtým, než ich sami zaregistrujete. HPE Infosight pomáha predpokladať budúce kapacitné nároky, výkonnosť a priepustnosť diskového poľa.

Maximálna jednoduchosť
Jednoduchosť je hlavným motívom celého zariadenia. HPE Nimble Storage sa veľmi jednoducho nasadzuje do prostredia, rovnako rýchlo sa dá nakonfigurovať, spravovať a neskôr aj aktualizovať. Diskové pole umožňuje migráciu dát medzi all-flash, hybrid-flash a multicloudovými úložiskami. Na licenciách pre toto diskové pole určite neprerobíte, nakoľko vďaka „all-in-one“ licenčnému modelu sú všetky vlastnosti diskového poľa integrálnou súčasťou riešenia bez dodatočných nákladov (nemusíte sa obávať žiadnych dodatočných nákladov).

Flash výkonnosť aj pre hybridné pole
Rýchlosť je mladšia sestra riešenia HPE Nimble Storage, nakoľko to ukladá dáta rýchlosťou menšou ako 1ms. Niekoľko unikátnych technológií ponúka aj pre hybridné polia odozvu all-flash polí a vďaka integrovanej deduplikácii usporíte až päťnásobok kapacity.

„Šesť deviatková“ dostupnosť
Polia HPE Nimble Storage vám vo svojej cenovej kategórii ponúkajú ako jedny z mála garantovanú dostupnosť dát na úrovni 99,9999%. Bezpečnosť dát je prvoradá, preto je v rámci HPE Nimble Storage implementovaný Triple+ Parity RAID, ktorý toleruje súčasný výpadok až troch diskov.

Limitovaná akciová ponuka do konca apríla 2018
Až do konca apríla si môžete diskové polia HPE Nimble Storage obstarať za veľmi atraktívnych cenových podmienok. Viac informácií získate u našich špecialistov a obchodníkov.