Zabezpečenie firemných informácií

Zabezpečte dostatočne firemné informácie a dokumenty

Bojíte sa, že zamestnanci vynesú z firmy dôverné dáta o zákazníkoch, zmluvách apod.? Že sa dôverný email alebo dokument dostane do nesprávnych rúk? Že prídete o dôležité firemné informácie, či dáta? Alebo že sa zastaví obchod, priebeh zákaziek, výroba či chod celej firmy pri výpadku IT? Obávate sa tiež zveriť svoje firemné dáta do cloudu?

dataprotector server

Office 365 vďaka svojmu konceptu prináša dostatočné zabezpečenie firemných informácií. Citlivé informácie a dokumenty neuniknú z firmy tak jednoducho ako predtým, firemné systémy pobežia spoľahlivo v režime 365/24/7, nech sa deje čokoľvek. Nikdy neprídete o svoje dáta – z podstaty sú zabezpečené tak robustne, ako si žiadna zo stredných či menších firiem reálne v rámci internej infraštruktúry nemôže dovoliť.

AUTOCONT pre silné zabezpečenie firemných dát a informácií prináša v oblasti Office 365 niekoľko riešení. Ak sa obávate prechodu firmy do cloudu z pohľadu citlivosti a zabezpečenia všetkých častí svojich firemných informácií, máme pre vás komplexné riešenie AC Dataprotector pre Office 365. Pokiaľ chcete byť pri odosielaní emailov a súborov z prostredia Office 365 naozaj v bezpečí (vrátane možnosti ničenia skôr odoslaných správ) pri internej či externej komunikácii (a teda aj do rôznych mailových klientov), potom odporúčame riešenie pre bezpečné e-maily a súbory. Keď vo firme pracujete s internými či externými dokumentami skutočne dôverného, či veľmi citlivého charakteru a zároveň chcete zabezpečiť podporu zdieľania a spolupráce nad nimi, odporúčame naše vlastné šifrovacie riešenie AC Nina.

 

Zistite viac

PDF štúdia s porovnaním nákladov na prevádzku IT s využitím Office 365 verzus lokálne IT riešenie

LinkedIn E-mail