Komplexný outsourcing IT infraštruktúry

Cieľom implementácie komplexného outsourcingu IT služieb je zaistenie IT podpory v plnom rozsahu podľa aktuálnych požiadaviek zákazníka. Zodpovednosťou zákazníka je iba špecifikácia požiadaviek v tejto oblasti. Základným prínosom je profesionálne zaistenie celej oblasti IT služieb, ktorá sa dynamicky prispôsobí potrebám podnikania rozsahom aj kvalitatívnou úrovňou a s tým súvisiacimi nákladmi.