DELL EMC VxRAIL, najkonvergovanejší z hyperkonvergovaných riešení

Znie to možno trochu nadnesene, ale ono to tak v skutočnosti je. DELL EMC VxRail je jedným zo šiestich riešení tohoto typu, ktoré v AUTOCONTe vieme navrhovať, implementovať a dlhodobo prevádzkovať.

V čom se teda DELL EMC VxRail líši od podobných systémov, ktorými sú napr. HPE VSA, HPE Simplivity, Microsoft S2D, VMware vSAN, Nutanix? Od každého systému niečím trochu iným. DELL EMC VxRail sa  najmenej líši od VMware vSAN. Prečo? Pretože vSAN je súčasťou VxRailu, napriek tomu tu rozdiely nájdete.

Zásadným rozdielom je nadstavbová SW vrstva, jej základom je VxRail Manager, pomocou neho vykonávame za asistencie sprievodcu základnú inštaláciu celého systému, ktorá končí plne funkčným stavom.

Ako ďalšie komponenty, ktoré získate s nákupom VxRail nodov sú: VMware Virtual SAN Enterprise (v poslednej verzii sú možné i nižšie edície), vCenter Server, vRealize Log Insight, vSphere Data Protection, vSphere Replication, Dell EMC Recoverpoint for VMs a získate tak kompletné prostredie vrátane SW pre zálohovanie virtuálnych serverov.

VxRail sa predáva a dodáva podobne ako vSAN Ready Nodes od najrôznejších výrobkov ako predkonfigurované nody, v prípade VxRail  ide len o HW DELL EMC. Existuje niekoľko druhov VxRail nodov. Líšia sa konfiguráciami, použitým podkladovým HW (servery 1U, 2U alebo priestorovo úspornejší – až 4 servery v 2U), tie sú väčšinou určené pre nejaké konkrétnejšie nasadenie, VDI alebo HPC, jednoduchou serverovou virtualizáciou apod.

A teraz se pozrieme na ďalšiu, podľa nás extrémne dôležitú odlišnosť VxRailu od ostatných HCI technológií. Pretože dostávate vždy komplet = HW + SW výbavu v každom node, môžete sa spoľahnúť, že dostanete naozaj kompletné riešenie vrátane odpovedajúcich a hlavne funkčných verzií zásadných komponentov tohoto HCI systému: BIOSu základnej dosky serverov, firmware a ovládačov diskových HBA a sieťových kariet, podporované verzie a upgrade hypervisoru (VMware), vSANu, managementu (vCenter) atd. Pri návrhu ktoréhokoľvek HCI systému je totiž  dôležité nevydávať sa slepými uličkami vlastného výzkumu, nehľadať svoje typy diskov apod. Všetko je už v rámci Ready nodov dopredu vyskúšané a fungujúce. U VxRaily naviac poznáte i podporované matice fungujúcich SW komponentov. Naďalej potom získavate v rámci supportu riešení vždy ďalší fungujúci komplet SW verzií v rámci Critical Releases (vydávane cca. po mesiaci) a Maintenance Realeases (cca. jedenkrát za štvrť roka). No povedzte, kto iný toto má?

DELL EMC VxRail vám umožní navrhnúť v podstate riešenie pre akúkoľvek vašu požiadavku na IT infraštruktúru dátového centra, alebo dátových centier, pretože sa s ňou môžete rozložiť  napr. cez dve dátové centrá a vyriešiť si i geografickú dostupnosť. Keďže VxRail beží v VMware, nemusíte sa učiť nič nového (okrem jedinej novej záložky v vCenteru), pokiaľ už vSphere dávno prevádzkujete.

Ďalšie detaily