Neziskové organizácie

Poslaním väčšiny neziskových organizácií je pomáhať. Vďaka kvalitnému systému a komunikácii je možné pomáhať rýchlejšie, efektívnejšie, na viacerých miestach a s menšou réžiou. Ekonomický informačný systém neziskovej organizácie by mal pomôcť zjednoteniu spôsobov účtovania, podporiť evidenciu financií vo viacerých menách a uľahčiť kontrolu čerpania projektových aj zdrojových rozpočtov.

Presne to umožňuje AC ProFOND, ktorý navyše zaisťuje spoľahlivú komunikáciu medzi centrálou a misiou aj v oblastiach s nestabilným pripojením. Riešenie AC ProFOND pomáha skvalitniť a zrýchliť výkazníctvo a nezisková organizácia tak môže pri rovnakých alebo dokonca nižších nárokoch na administratívu získavať financie aj od darcov, od ktorých by to inak nebolo v takom rozsahu možné.

Viac v produktovom liste AC ProFOND