Peňažníctvo a poisťovníctvo

V oblasti peňažníctva a poisťovníctva sa profilujeme najmä s riešeniami orientovanými na zber a analýzu dát o klientoch vrátane podpory využitia mobilných zariadení a biometrického podpisu.
Pre vybraných klientov z radov významných bánk a poisťovní sme rovnako silným a stabilným dodávateľom riešení súvisiacich so zastrešením elektronického obehu dokumentov, nadväzujúcich workflow a aplikácií umožňujúcich prezentáciu dokumentov a informácií vybraným zákazníkom, partnerom či vlastným užívateľom. V danej oblasti sme realizovali rad migračných projektov spojených s prechodom na nové technológie, nové verzie vybraných produktov a migrácií obsahu.