Skupina AUTOCONT sa pripravuje na rozvoj

Bratislava, Ostrava (august-september 2018) – Na Slovensku od 8.8.2018 zmenila spoločnosť AutoCont SK a.s. právnu formu na spoločnosť s ručením obmedzeným a obchodné meno na AUTOCONT s.r.o. (IČO: 36396222, IČ DPH: SK2020105428 ostávajú nezmenené).

V Českej republike od 1.9.2018 zmenila spoločnosť AutoCont CZ a.s. oficiálny názov na AUTOCONT a.s. a mení aj identifikačné údaje na IČO 043 08 697 a DIČ CZ 043 08 697. Toto je dôsledok fúzie niekoľkých spoločností skupiny AUTOCONT. AUTOCONT a. s. sa ako nástupnická spoločnosť stala univerzálnym právnym nástupcom všetkých fúzovaných spoločností (teda aj doterajšej spoločnosti AutoCont CZ a.s.) a prešiel na ňu všetok majetok a všetky zmluvné záväzky všetkých fúzovaných spoločností.

„Hlavný dôvod pre zmeny a pre fúziu, ktoré boli naplánované už na začiatku roku 2018, je zjednodušenie organizačnej štruktúry celej skupiny a príprava na budúci rast spoločnosti v rámci medzinárodnej investičnej skupiny KKCG. Rád by som zdôraznil, že tieto zmeny sa nijak netýkajú našich zákazníkov a neprinášajú im nutnosť žiadnych zmien vo vzťahoch s našou spoločnosťou,“ uvádza Martin Grigar, predseda predstavenstva AUTOCONT a.s.