AUTOCONT cloud služby

AC Cloud zahŕňa aplikácie a softwarovú infraštruktúru poskytovanú z českého dátového centra spoločnosti AUTOCONT. Naši špecialisti hovoria česky, pomáhajú vzdialene aj priamo u zákazníka, poskytujú podporu 24/7. Fakturácia prebieha len za poskytnuté služby v uplynulom mesiaci. Viac informácií o cloudových službách nájdete na www.accloud.sk