Bezpečnostný dohľad sa stáva súčasťou každej IT stratégie

Veľa energie a financií je dnes obvykle smerovaných predovšetkým do preventívnych opatrení, ktoré by mali zabrániť útočníkom v prieniku a kompromitácii cieľa. Ukazuje sa, že tieto opatrenia prvej úrovne sú účinné len do určitej miery a pomáhajú eliminovať predovšetkým plošné typy útokov, ktoré sú čím ďalej prepracovanejšie.

Aby sme dokázali zmierniť dopady útokov využívajúcich tzv. pokročilé hrozby a aj cielených útokov, je nutné zaviesť ďalšie opatrenia. Musíme si pripustiť, že prvá línia, do ktorej sme investovali náklady na primerané opatrenia, je prelomiteľná. Je nutné vedieť tento okamih rozpoznať a presne vedieť, ako sa chovať, keď útok vyžaduje využitie druhej úrovne našej kybernetickej obrany.

Bezpečnostný dohľad ako základ ďalšej obrannej línie

Táto časť obrany je založená na čo najrýchlejšej detekcii prípadného prielomu, zistení jeho pôvodu a vektora útoku, čiže kadiaľ sa do chráneného územia podarilo preniknúť, rozsahu zasiahnutia a pomenovania dopadu konkrétneho Kybernetického bezpečnostného incidentu. Záleží na rýchlosti objavenia Kybernetickej bezpečnostnej udalosti, jej preverenia, klasifikácie a v prípade, že sa jedná o Kybernetický bezpečnostný incident, tak o správne riadenú reakciu a následnú nápravu.

Schéma riešenia incidentov bez Bezpečnostného dohľadu

Schéma riešenia incidentov s nasadeným Bezpečnostným dohľadom

Kľúčové prínosy Bezpečnostného dohľadu pre firmy a organizácie

  • Dostanete reálny pohľad na riziká. Vďaka pravidelnému vyhodnocovaniu získate kontinuálny prehľad o tom, aké konkrétne hrozby boli použité na narušenie vášho IT prostredi
  • Podporíte začiatok riadených investícií do budovania kybernetickej bezpečnosti
  • Nastavíte jasné zodpovednosti a postupy v súlade s legislatívou
  • Odhalíte skutočné dopady na podnikanie v prípade, ak by sa hrozba naplnila
  • Budete vedieť, ako bolo s týmito hrozbami naložené
  • Preveríte účinnosť organizačných a technických opatrení, ktoré ste nasadili
  • Zdokladujete priebeh hrozby a postupy jej nápravy pre neskoršiu analýzu

Rýchle ošetrenie konkrétnej zistenej zraniteľnosti, náprava dopadov a zaistenie systémových a konkrétnych opatrení s cieľom zabrániť ich opakovaniu, je omnoho efektívnejšie, než budovanie rozsiahlych obranných línií na perimetri spoločnosti.